Екструдиране на плочи


Екструдиране на плочи. Схема на процеса...
 

Лагерни метали, припои и твърди сплав


Легирани стомани - общо влияние на легиращите елементи - Колкото съдържанието на елементите е по малко толкова по голямо влияние ...
 

Основи на теорията на еволвентното зъбно зацепване


Еволвентата несъществува вътре в основната окръжност и е симетрична крива. Основната окръжност се явява еволюта по еволвентата. Правата се явява частен случай на еволвентата...
 

Верижни предавки


Верижните предавки имат широко приложение в машиностоенето за предаване на движение. В строителните машини те се използват в багерите, крановете, смесителните и други машини...
 

Основи на конструирането


Пищовите са развити теми, по опростен начин, лесни за възприемане. Темите са подбирани според конспект от учебник по "Машинни елементи"....
 

Пищов по резбови съединения


Съединения на машинни елементи. Резбови съединения. При този вид съединения свързването на елемнтите се осъществява чрез болт, винт, гайка и шпилка. Класификация на резбите....
 

Измерване на твърдостните свойства на металите след пластична деформация


Голяма част от детайлите в машиностроенето са свързани с пластична деформация. Най-общо процесите по пластична обработка на металите се разделят на студена и гореща деформация...
 

Машинознание - понятия


Теоретична механика - наука за най - общите закони на механичното движение и за възникващите при това механични взаимодействия между тях. Механично движение - преместване в пространството на материални тела от едно ...
 

Лагери. Триещи лагери


Лагерите са машинни елементи предназначени да поддържат в определено положение геометричната ос на рутиращи тела, като им осигуряват движение с най-малки загуби....
 

Подредба на машините, чието разположение е в участъци с линейна структура


Получаването на еднозначно решение за реда на разположение на машините в многопредметните участъци не изключва възможността тяхната подредба се осъществи многовариантно...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Машинознание и машинни елементи с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент